Tư vấn giải pháp quản trị khách hàng cho doanh nghiệp nhà nước
Trí Nghĩa tư vấn triển khai TNM cho khách hàng là doanh nghiệp nhà nước để quản lý khách hàng và bán hàng
Triển khai Giải pháp TNM
Giải quyết vấn đề gì trong công việc?
  • Tích hợp Website để nhận thông tin khách hàng
  • Quản lý hồ sơ khách hàng
  • Quản lý bán hàng
  • Ghi nhận thanh toán, theo dõi công nợ
  • Báo cáo phân tích doanh thu
Lợi ích mang lại
Khi áp dụng TNM vào Tư vấn giải pháp quản trị khách hàng cho doanh nghiệp nhà nước
Tư vấn giải pháp quản trị khách hàng cho doanh nghiệp nhà nước
Áp dụng cho đối tượng doanh nghiệp nào?
ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN
BÁO GIÁ & TƯ VẤN
Chúng tôi sẽ liên hệ ngay trong 2h làm việc
Lựa chọn phân hệ
  Phần mềm Quản trị Khách hàng - TNM CRM

  Phần mềm Quản lý Mua hàng - TNM PO

  Phần mềm Quản lý Bán hàng - TNM SO

  Phần mềm Quản lý Kho - TNM WMS

  Phần mềm Quản lý Tài chính - TNM FIN

  Phần mềm Quản lý Nhân sự - TNM HRM

  Phần mềm Quản lý Dự án - TNM PM

  Phần mềm Quản lý Sản xuất - TNM MES

100+
Doanh nghiệp
Đã triển khai thành công
Liên hệ Hotline 0889 889 788
Hoặc để lại thông tin để được tư vấn miễn phí