Lắng nghe, Thấu hiểu, Tư vấn và Triển khai
Giải pháp phù hợp cho từng Doanh nghiệp

Từ kinh nghiệm thực tiễn triển khai các giải pháp cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, Trí Nghĩa đã đúc rút và xây dựng giải pháp Quản trị doanh nghiệp TNM xuất phát từ chính các yêu cầu thực tế của khách hàng - từ các cấp quản lý (CEO) cho đến các nhân viên.

Các Phân Hệ Trong TNM

Quản trị Quan hệ khách hàng - CRM
TNM cung cấp bộ công cụ quản lý toàn bộ quy trình CRM bao gồm tiềm năng, cơ hội, báo giá, khách hàng và chăm sóc khách hàng
Quản Lý Mua Hàng
TNM cung cấp các chức năng quản lý toàn bộ hoạt động mua hàng hóa và dịch vụ tại doanh nghiệp
Quản Lý Bán Hàng
TNM cung cấp đầy đủ các chức năng quản lý hoạt động bán hàng hóa / dịch vụ cho khách hàng
Quản Lý Kho
Theo dõi và quản lý toàn bộ các hoạt động nhập và xuất hàng hóa
Quản Lý Tài Chính
Phân hệ Tài chính giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi được các hoạt động tài chính diễn ra hàng ngày như thu / chi / phải trả nhà cung cấp / phải thu khách hàng
Quản Lý Nhân Sự

Giúp phòng nhân sự các công cụ quản lý toàn bộ các quy trình nhân sự 

Quản Lý Công Việc - Dự án

Cung cấp đầy đủ công cụ quản lý công việc thường xuyên cũng như công việc dự án diễn ra tại doanh nghiệp theo chuẩn quản lý dự án của PMI - Hoa Kỳ

Quản Lý Sản Xuất
TNM cung cấp các chức năng quản lý hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp

Mô hình tích hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các phân hệ

Trải nghiệm ngay những lợi ích tuyệt vời của TNM hoàn toàn miễn phí