Phần mềm Quản lý Tài chính - TNM FIN

TNM FIN là phân hệ Quản lý tài chính nằm trong hệ thống quản trị doanh nghiệp toàn diện TNM do Trí Nghĩa phát triển (https://tnm.tringhiatech.vn/).
TNM FIN cung cấp các chức năng quản lý, theo dõi các hoạt động liên quan đến tài chính tại doanh nghiệp như bán hàng, mua hàng, chi phí nhân công, dòng tiền (thu/chi), theo dõi công nợ.

Quy trình TNM FIN - Quản Lý Tài chính
Các tính năng trong TNM FIN - Quản Lý Tài chính
Dashboard
Quản lý
Cấu hình dự án
Quản lý
Thời gian - Tiến độ
Quản lý
Mốc dự án
Quản lý Phạm vi -
Hạng mục công việc
Quản lý
Nguồn lực
Lợi ích khi triển khai TNM FIN - Quản Lý Tài chính
Theo dõi công nợ

TNM FIN giúp doanh nghiệp theo dõi chặt chẽ công nợ đối với nhà cung cấp và công nợ khách hàng thông qua việc tự động tích hợp dữ liệu với hoạt động mua hàng, bán hàng

Quản lý dòng tiền

TNM FIN giúp theo dõi và quản lý toàn bộ các hoạt động thu/chi tại doanh nghiệp, giúp nhanh chóng nắm bắt và quản lý được dòng tiền

Tăng khả năng dự báo

TNM FIN giúp tăng khả năng dự báo tương lai bằng các báo cáo tổng hợp và phân tích tài chính đa chiều

Tích hợp thuận tiện

TNM FIN liên thông dữ liệu với các bộ phận Bán hàng, Mua hàng, Nhân Sự, Sản xuất, Kho giúp hoạt động doanh nghiệp được quản lý thông suốt, chuyên nghiệp

Cung cấp các báo cáo tài chính

TNM FIN cung cấp các báo cáo tài chính chính xác, giúp doanh nghiệp dễ dàng đánh giá hoạt động tài chính và ra quyết định phù hợp

Triển khai linh hoạt

Trí Nghĩa sẵn sàng chỉnh sửa TNM FIN theo yêu cầu và triển khai riêng trên máy chủ riêng của doanh nghiệp (On Premises) hoặc trên Cloud

Liên hệ Hotline 0889 889 788
Hoặc để lại thông tin để được tư vấn miễn phí