Phần mềm Quản trị Khách hàng - TNM CRM

TNM CRM là phân hệ quản trị quan hệ khách hàng trong hệ thống quản trị doanh nghiệp toàn diện TNM do Trí Nghĩa phát triển (https://tnm.tringhiatech.vn/).
TNM CRM cung cấp bộ công cụ quản lý và khai thác hiệu quả tập dữ liệu tiềm năng và khách hàng của doanh nghiệp. Xuất phát từ tiềm năng, chân dung của khách hàng được xây dựng hoàn thiện thông qua các quy trình quản lý cơ hội, báo giá, hồ sơ thầu, khách hàng và chương trình chăm sóc khách hàng.

Quy trình TNM CRM - Quản trị khách hàng
Các tính năng trong TNM CRM - Quản trị khách hàng
Quản lý
Tiềm năng
Quản lý
Cơ hội
Quản lý
Báo giá
Quản lý
Hồ sơ thầu
Quản lý khách hàng
Chăm sóc
Khách hàng
Quản lý Chương trình
Khuyến mại
Báo cáo
Lợi ích khi triển khai TNM CRM - Quản Trị khách hàng
Tăng cường hiệu quả quản lý khách hàng

TNM CRM cho phép doanh nghiệp quản lý thông tin khách hàng một cách tổng thể, bao gồm thông tin liên lạc, lịch sử mua hàng, thông tin cá nhân nhờ đó doanh nghiệp có thể cải thiện việc tương tác với khách hàng

Tăng cường hiệu quả kinh doanh

TNM CRM cung cấp các thông tin quan trọng về khách hàng như ngày sinh nhật, sở thích, thông tin liên hệ giúp doanh nghiệp tạo ra chiến lược bán hàng hiệu quả. Bằng cách hiểu các sở thích cũng như lịch sử mua hàng của khách hàng, doanh nghiệp đưa ra các chương trình khuyến mại phù hợp để khuyến khích khách hàng mua hàng

Cải thiện trải nghiệm khách hàng

TNM CRM giúp doanh nghiệp cải thiện trải nghiệm khách hàng bằng cách cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ và khuyến mại tốt hơn, đáp ứng nhanh hơn các yêu cầu và phản hồi của khách hàng

Tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng mới

TNM CRM cung cấp cho doanh nghiệp các công cụ quản lý tiềm năng, có thể tích hợp với các kênh marketing để mở rộng thị trường và tăng doanh thu, doanh số bán hàng

Cải thiện quản lý và theo dõi doanh thu, doanh số bán hàng

TNM CRM cung cấp các báo cáo tổng hợp trực quan, báo cáo phân tích đa chiều về khách hàng theo sản phẩm, theo khu vực, theo thời gian, theo nhân viên bán hàng nhờ đó quản lý theo dõi chặt chẽ được hoạt động bán hàng cũng như hiệu quả của từng nhân viên

Cải thiện quy trình kinh doanh

TNM CRM giúp cải thiện quy trình kinh doanh trong doanh nghiệp thông qua số hóa các quy trình quản lý tiềm năng, quản lý cơ hội, quản lý báo giá và quản lý khách hàng

Liên hệ Hotline 0889 889 788
Hoặc để lại thông tin để được tư vấn miễn phí