Tư vấn giải pháp Quản lý thiết bị, tài sản và theo dõi bảo trì, sửa chữa
Trí Nghĩa tư vấn giải pháp TNM giúp khách hàng là doanh nghiệp cung cấp thiết bị đo công nghiệp tại các khu công nghiệp theo dõi các hoạt động sửa chữa, bảo trì
Triển khai Giải pháp TNM
Giải quyết vấn đề gì trong công việc?
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý thiết bị
 • Quản lý các yêu cầu sửa chữa, bảo trì
 • Quản lý hoạt động sửa chữa, bảo trì
 • Nhắc lịch sửa chữa, bảo trì
 • Báo cáo kết quả hoạt động
 • Quản lý kho
Lợi ích mang lại
Khi áp dụng TNM vào Tư vấn giải pháp Quản lý thiết bị, tài sản và theo dõi bảo trì, sửa chữa
Cải tiến quy trình bảo trì sửa chữa thiết bị cho khách hàng
 • Khách hàng có thể tạo các yêu cầu sửa chữa qua ứng dụng Web
 • Quản lý giao việc linh hoạt
 • Nhắc lịch bảo trì sữa chữa, theo dõi tiến độ
 • Báo cáo tiến độ
Tư vấn giải pháp Quản lý thiết bị, tài sản và theo dõi bảo trì, sửa chữa
Áp dụng cho đối tượng doanh nghiệp nào?
ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN
BÁO GIÁ & TƯ VẤN
Chúng tôi sẽ liên hệ ngay trong 2h làm việc
Lựa chọn phân hệ
  Phần mềm Quản trị Khách hàng - TNM CRM

  Phần mềm Quản lý Mua hàng - TNM PO

  Phần mềm Quản lý Bán hàng - TNM SO

  Phần mềm Quản lý Kho - TNM WMS

  Phần mềm Quản lý Tài chính - TNM FIN

  Phần mềm Quản lý Nhân sự - TNM HRM

  Phần mềm Quản lý Dự án - TNM PM

  Phần mềm Quản lý Sản xuất - TNM MES

100+
Doanh nghiệp
Đã triển khai thành công
Liên hệ Hotline 0889 889 788
Hoặc để lại thông tin để được tư vấn miễn phí