Tư vấn giải pháp quản lý dây chuyền sản xuất kính
Trí Nghĩa tư vấn áp dụng giải pháp TNM trong quản lý đơn hàng bán, quản lý lệnh sản xuất, theo dõi sản xuất trong toàn bộ dây chuyền sản xuất kính trong nhà máy (cắt - mái - khoan - tôi - dán - hộp)
Triển khai Giải pháp TNM
Giải quyết vấn đề gì trong công việc?
 • Tích hợp hệ thống bán hàng để nhận đơn đặt hàng từ khách hàng
 • Tự động tạo các lệnh sản xuất theo đơn đặt hàng
 • Quản lý các lệnh tổng sản xuất theo ngày
 • Cấu hình các bước trong dây chuyền sản xuất
 • Cập nhật kết quả sản xuất, theo dõi sản lượng từng đội nhóm trong dây chuyền (real-time)
 • Cập nhật các lỗi xảy ra trong quá trình sản xuất
 • Báo cáo sản sản lượng
 • Báo cáo chất lượng
 • Nhập kho thành phẩm
Lợi ích mang lại
Khi áp dụng TNM vào Tư vấn giải pháp quản lý dây chuyền sản xuất kính
Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành hoạt động sản xuất
 • Tích hợp với phân hệ bán hàng để có kế hoạch sản xuất theo đơn đặt hàng
 • Dễ dàng tạo và theo dõi tiến độ của lệnh sản xuất
 • Theo dõi sản lượng sản xuất theo thời gian thực
 • Cảnh báo các đơn hàng đến hạn và bị chậm
 • Tạo được lệnh sản xuất bổ sung khi có sai sót trong quy trình
 • Báo cáo sản lượng theo từng tổ và cả nhà máy theo thời gian
 • Báo cáo chất lượng sản xuất
Nâng cao uy tín và chất lượng phục vụ khách hàng
 • Lên được kế hoạch sản xuất chi tiết cho từng đơn hàng
 • Lập lệnh sản xuất theo thứ tự đặt hàng hoặc theo mức độ ưu tiên
 • Theo dõi được tiến độ hằng ngày
 • Nhắc các đơn hàng đến hạn hoặc quá hạn
 • Giám sát được nguyên nhân gây ra lỗi để cải tiến chất lượng
 • Giảm số đơn hàng bị chậm, tăng uy tín của công ty
Tư vấn giải pháp quản lý dây chuyền sản xuất kính
Áp dụng cho đối tượng doanh nghiệp nào?
Doanh nghiệp sản xuất theo quy trình trong nhà máy - Quản đốc sản xuất
 • Tạo kế hoạch sản xuất
 • Nhận đơn đặt hàng từ bộ phận bán hàng
 • Lập lệnh sản xuất và giao cho các tổ theo quy trình
 • Cấu hình các quy trình và line sản xuất trong nhà máy
 • Theo dõi sản lượng và chất lượng sản xuất từng tổ (real-time) qua dashboard và báo cáo
 • Phê duyệt các lệnh sản xuất bổ sung từ tổ sản xuất gửi lên
 • Báo cáo sản lượng theo tổ sản xuất, theo toàn đơn vị
Doanh nghiệp sản xuất theo quy trình trong nhà máy - Tổ sản xuất
 • Nhận lệnh sản xuất
 • Cập nhật kết quả sản xuất theo quy trình
 • Cập nhật lỗi trong quá trình sản xuất
 • Tạo lệnh bổ sung cho sản phẩm hỏng
 • Báo cáo sản lượng theo tổ sản xuất

 

Doanh nghiệp sản xuất theo quy trình trong nhà máy - Quản lý chất lượng
 • Ghi nhận các lỗi xảy ra trong quá trình sản xuất
 • Phân loại, đánh giá lỗi
 • Thông kê theo Parento chart
 • Báo cáo chất lượng
ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN
BÁO GIÁ & TƯ VẤN
Chúng tôi sẽ liên hệ ngay trong 2h làm việc
Lựa chọn phân hệ
  Phần mềm Quản trị Khách hàng - TNM CRM

  Phần mềm Quản lý Mua hàng - TNM PO

  Phần mềm Quản lý Bán hàng - TNM SO

  Phần mềm Quản lý Kho - TNM WMS

  Phần mềm Quản lý Tài chính - TNM FIN

  Phần mềm Quản lý Nhân sự - TNM HRM

  Phần mềm Quản lý Dự án - TNM PM

  Phần mềm Quản lý Sản xuất - TNM MES

100+
Doanh nghiệp
Đã triển khai thành công
Liên hệ Hotline 0889 889 788
Hoặc để lại thông tin để được tư vấn miễn phí