Tư vấn giải pháp quản lý cho các HTX dịch vụ
Trí Nghĩa đã khảo sát tư vấn triển khai TNM cho các hợp tác xã bán điện nhằm ứng dụng số hóa trong việc ghi nhận tính toán tiền dịch vụ và xuất hóa đơn điện tử tại chỗ cho khách hàng
Triển khai Giải pháp TNM
Giải quyết vấn đề gì trong công việc?
 • Số hóa toàn bộ thông tin khách hàng sử dụng điện, nước hoặc dịch vụ vệ sinh
 • Cấu hình các mức giá bán điện theo bậc thang
 • Quét QRcode để ghi thông tin sử dụng dịch vụ cho từng khách hàng
 • Tự động xuất hóa đơn điện tử tại nhà cho khách hàng qua máy POS cầm tay
 • Báo cáo thống kê doanh thu theo địa bàn
 • Phát hiện và cảnh báo bất thường
 • Theo dõi công nợ
Lợi ích mang lại
Khi áp dụng TNM vào Tư vấn giải pháp quản lý cho các HTX dịch vụ
Thay đổi cách bán điện tại các HTX dịch vụ
 • Số hóa toàn bộ thông tin khách hàng sử dụng điện, nước hoặc dịch vụ vệ sinh
 • Cấu hình các mức giá bán điện theo bậc thang
 • Quét QRcode để ghi thông tin sử dụng dịch vụ cho từng khách hàng
 • Tự động xuất hóa đơn điện tử tại nhà cho khách hàng qua máy POS cầm tay
 • Báo cáo thống kê doanh thu theo địa bàn
 • Phát hiện và cảnh báo bất thường
 • Theo dõi công nợ
Tư vấn giải pháp quản lý cho các HTX dịch vụ
Áp dụng cho đối tượng doanh nghiệp nào?
Hợp tác xã dịch vụ
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý dịch vụ
 • Quản lý bán dịch vụ hàng tháng
 • Thu tiền dịch vụ
 • Xuất hóa đơn điện tử tại chỗ qua ứng dụng đi động
 • Báo cáo doanh thu
 • Theo dõi công nợ
ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN
BÁO GIÁ & TƯ VẤN
Chúng tôi sẽ liên hệ ngay trong 2h làm việc
Lựa chọn phân hệ
  Phần mềm Quản trị Khách hàng - TNM CRM

  Phần mềm Quản lý Mua hàng - TNM PO

  Phần mềm Quản lý Bán hàng - TNM SO

  Phần mềm Quản lý Kho - TNM WMS

  Phần mềm Quản lý Tài chính - TNM FIN

  Phần mềm Quản lý Nhân sự - TNM HRM

  Phần mềm Quản lý Dự án - TNM PM

  Phần mềm Quản lý Sản xuất - TNM MES

100+
Doanh nghiệp
Đã triển khai thành công
Liên hệ Hotline 0889 889 788
Hoặc để lại thông tin để được tư vấn miễn phí