Quản Lý Sản Xuất

TNM cung cấp các chức năng quản lý hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp bao gồm kế hoạch sản xuất, lệnh sản xuất, theo dõi sản xuất, quản lý chất lượng và báo cáo sản lượng

Cung Cấp Đầy Đủ Các Tính Năng Quản Lý Sản Xuất
Quản lý kế hoạch sản xuất
Quản lý quy trình sản xuất
Quản lý lệnh sản xuất
Quản lý quá trình sản xuất
Quản lý chất lượng
Báo cáo sản lượng
Các Ưu Điểm Nổi Bật Của Chức Năng
Quản Lý Sản Xuất
Quản lý toàn bộ quy trình sản xuất trong nhà máy

Quản đốc SX

 • Tạo lệnh sản xuất
 • Tạo kế hoạch sản xuất
 • Cập nhật định mức nguyên vật liệu (BOM)
 • Tạo lệnh sản xuất tổng
 • Cấu hình các quy trình sản xuất
 • Theo dõi tiến độ
 • Theo dõi chất lượng
 • Nhập nguyên vật liệu / bán thành phẩm
 • Xuất kho bán thành phẩm / thành phẩm
 • Báo cáo sản lượng
 • Báo cáo chất lượng

Công nhân

 • Nhận lệnh sản xuất
 • Cập nhật tiến độ sản xuất theo quy trình
 • Theo dõi sản lượng
 • Cập nhật lỗi

Quản

 • Phê duyệt kế hoạch sản xuất
 • Xem báo cáo sản lượng
 • Xem báo cáo chất lượng
Quay số: 0889 889 788 hoặc email đến info@tringhiatech.vn
để được tư vấn và dùng thử miễn phí