Quản Lý Nhân Sự

Giúp phòng nhân sự các công cụ quản lý toàn bộ các quy trình nhân sự như tuyển dụng, thử việc, đào tạo, đánh giá, bảng lương

Cung Cấp Đầy Đủ Các Tính Năng Quản Lý Nhân Sự
Quản lý tuyển dụng

Giúp quản lý các hoạt động tuyển dụng tại doanh nghiệp bao gồm yêu cầu tuyển dụng, hồ sơ ứng viên, lịch phỏng vấn và kết quả phỏng vấn

Quản lý hồ sơ nhân sự

Giúp bộ phận nhân sự cập nhật chi tiết hồ sơ nhân sự của từng nhân viên bao gồm thông tin cá nhân, kỹ năng, kinh nghiệm, khen thưởng - kỷ luật, quán trình đào tạo và lương

Đánh giá nhân viên

Giúp bộ phận nhân sự cập nhật các kết quả đánh giá nhân viên hàng năm bao gồm tự đánh giá và đánh giá từ cán bộ quản lý để có cơ sở khen thưởng - kỷ luật

Quản lý bảng lương

Giúp lập bảng lương và phiếu lương hàng tháng dựa trên thông tin chấm công, các khoản phụ cấp, các khoản lương thưởng của nhân viên.

Các Ưu Điểm Nổi Bật Của Chức Năng
Quản Lý Nhân Sự
Quản lý toàn bộ quy trình nhân sự
Quản lý toàn bộ quy trình nhân sự tại doanh nghiệp

Phòng nhân sự

 • Cập nhật yêu cầu tuyển dụng
 • Cập nhật hồ sơ ứng viên
 • Lập lịch phỏng vấn / thi
 • Cập nhật hồ sơ nhân viên
 • Cập nhật bảng lương / phụ cấp
 • Cập nhật bảng chấm công
 • Cập nhật đánh giá (tháng / quý / năm)
 • Tìm kiếm thông tin

Nhân viên

 • Gửi các đề xuất
 • Cập nhật thông tin kinh nghiệm (CV)
 • Tự đánh giá nhân
 • Xem hồ sơ nhân sự

Quản

 • Phê duyệt các đề xuất
 • Đánh giá nhân viên
 • Phê duyệt bảng ơng
 • Tìm kiếm thông tin
 • Báo cáo nhân sự
Quay số: 0889 889 788 hoặc email đến info@tringhiatech.vn
để được tư vấn và dùng thử miễn phí