Quản Lý Kho

Quản lý toàn bộ các hoạt động nhập, xuất hàng hóa vào kho, theo dõi tồn kho và kiểm kê kho

Cung Cấp Đầy Đủ Các Tính Năng Quản Lý Kho
Quản lý hệ thống kho
Giúp thiết lập hệ thống kho vật lý từ nhà kho cho đến từng ngăn kệ
Quản lý nhập kho

Giúp bộ phận kho quản lý và theo dõi toàn bộ các hoạt động nhập nguyên vật liệu và hàng hóa vào kho bao gồm nhập hàng mua, nhập hàng trả về, nhập kiểm kê, nhập điều chuyển

Quản lý xuất kho

Giúp bộ phận kho quản lý và theo dõi toàn bộ các hoạt động xuất hàng hóa khỏi kho bao gồm xuất bán hàng, xuất sản xuất, xuất cho tặng, xuất kiểm định.

Quản lý điều chuyển kho

Giúp quản lý các hoạt động điều chuyển hàng hóa giữa các kho theo yêu cầu kinh doanh

Kiểm kê kho

Giúp so sánh và cập nhật điều chỉnh số lượng hành hóa thực tế trong kho với số liệu trên hệ thống

Theo dõi tồn kho

Giúp bộ phận kho theo dõi số lượng hàng tồn tại mỗi kho để hỗ trợ kịp thời các hoạt động bán hàng, mua hàng và sản xuất.

Các Ưu Điểm Nổi Bật Của Chức Năng
Quản Lý Kho
Tích hợp linh hoạt
Phân hệ quản lý kho tích hợp dữ liệu với các phân hệ Mua hàng, Bán hàng, Sản xuất, Dự án để giúp cho toàn bộ hoạt động kinh doanh diễn ra thuận tiện và hiệu quả
  • Cảnh báo tồn kho tối thiểu, tồn kho kinh doanh khi bán hàng
  • Cảnh báo tồn kho tối đa khi bán hàng
  • Nhâp kho từ các đơn hàng mua
  • Nhập kho theo đơn hàng trả về
  • Xuất kho nguyên vật liệu theo lệnh sản xuất
  • Nhập kho thành phẩm từ sản xuất
  • Xuất kho theo đơn hàng bán
  • Tích hợp giao hàng
Quay số: 0889 889 788 hoặc email đến info@tringhiatech.vn
để được tư vấn và dùng thử miễn phí