Quản Lý Công Việc - Dự án

Cung cấp đầy đủ công cụ lập kế hoạch, tổ chức và giám sát hoạt động của các dự án diễn ra tại doanh nghiệp theo chuẩn quản lý dự án của PMI - Hoa Kỳ.

Cung Cấp Đầy Đủ Các Tính Năng Quản Lý Công Việc - Dự án
Quản lý phạm vi - hạng mục công việc

Cung cấp công cụ giúp lập kế hoạch, quản lý và theo dõi tiến độ thực hiện các hạng mục công việc của toàn bộ dự án phải làm đảm bảo đạt được các mục tiêu hiệu quả và chất lượng

Quản lý nguồn lực

Cung cấp công cụ lập kế hoạch phân bổ nguồn lực để thực hiện các công việc của dự án bao gồm nguồn lực nội bộ và thuê ngoài (nhà thầu)

Quản lý công việc - lịch trình dự án
Giúp lập kế hoạch và theo dõi toàn bộ các hoạt động (công việc) của dự án nhằm đảm bảo các mốc dự án được hoàn thành đúng tiến độ
Quản lý chi phí dự án
Giúp lên kế hoạch chi phí và giám sát việc sử dụng các chi phí, nguồn lực cho dự án để đạt mục tiêu dự án không bị vượt ngân sách
Quản lý rủi ro
Giúp lập kế hoạch, nhận diện, đánh giá và đưa ra các phương án đối phó với các rủi ro của dự án
Quản lý thay đổi
Quản lý toàn bộ các thay đổi phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa phạm vi công việc - thời gian thực hiện và chi phí của dự án.
Quản lý các bên liên quan
Lập kế hoạch, đánh giá và giám sát hoạt động, ảnh hưởng của các bên liên quan đối với dự án
Các Ưu Điểm Nổi Bật Của Chức Năng
Quản Lý Công Việc - Dự án
Quản lý công việc cá nhân, công việc đội nhóm, công việc dự án hiệu quả với TNM

Quản dự án

 • Tạo dự án từ hợp đồng \ khách hàng
 • Cập nhật hạng mục công việc (WBS)
 • Phân bổ nguồn lực cho dự án
 • Thiết lập các mốc dự án
 • Cập nhật các tài liệu dự án
 • Cập nhật công việc cho từng hạng mục
 • Ước lượng giao việc cho thành viên dự án
 • Giao việc cho nhà thầu
 • Theo dõi tiến độ
 • Theo dõi chi phí, rủi ro, chất lượng
 • Nhắc việc các thành viên, nhà thầu
 • Quản thay đổi
 • Báo cáo tiến độ

Nhân viên

 • Cập nhật tiến độ công việc
 • Cập nhât tài liệu công việc
 • Khai báo thời gian thực hiện công việc
 • Theo dõi lịch làm việc

Nhà thầu

 • Cập nhật tiến độ công việc
 • Yêu cầu thay đổi

 

Công cụ quản lý phạm vi công việc (WBS) thuận tiện
 • Công cụ tạo WBS trực quan
 • Kế thừa WBS từ báo giá, hợp đồng
 • Theo dõi trạng thái và tiến độ hoàn thành công việc theo từng hạng mục
 • Tích hợp với quản lý thay đổi 
Phân bổ nguồn lực có kế hoạch và linh hoạt

 • Lập kế hoạch phân bổ nguồn lực nội bộ, tự động cảnh báo nếu phân bổ quá tải
 • Kiểm soát hiệu quả sử dụng nguồn lực, tối ưu chi phí nguồn lực
 • Phân bổ nhà thầu vào dự án, theo dõi tiến độ nhà thầu
Quay số: 0889 889 788 hoặc email đến info@tringhiatech.vn
để được tư vấn và dùng thử miễn phí