Quản Lý Bán Hàng

TNM cung cấp đầy đủ các chức năng quản lý hoạt động bán hàng hóa / dịch vụ cho khách hàng bao gồm quản lý hợp đồng, sản phẩm, giá bán và đơn hàng.

Cung Cấp Đầy Đủ Các Tính Năng Quản Lý Bán Hàng
Quản lý thông tin sản phẩm / dịch vụ

Giúp bộ phận bán hàng quản lý toàn bộ thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ bán ra bao gồm thông tin sản phẩm, thông tin tồn kho, định mức nguyên vật liệu, thuộc tính và giá bán

Quản lý giá bán

Giúp bộ phận kinh doanh cấu hình các mức giá bán khác nhau cho từng sản phẩm theo số lượng, theo đối tượng khách hàng, theo khu vực

Quản lý hợp đồng

Giúp bộ phận kinh doanh quản lý và theo dõi toàn bộ các hợp đồng và phụ lục ký với khách hàng.

Quản lý đơn hàng bán

Giúp bộ phận bán hàng quản lý và theo dõi toàn bộ các hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp từ lúc tạo đơn hàng cho đến khi giao hàng và xuất hóa đơn

Các Ưu Điểm Nổi Bật Của Chức Năng
Quản Lý Bán Hàng
Bán hàng thuận tiện và hiệu quả

TNM - SALES cung cấp đầu đủ các công cụ giúp nhân viên bán hàng tạo các đơn hàng bán nhanh chóng thuận tiện mọi lúc mọi nơi với đầy đủ các thông tin của khách hàng, hợp đồng và sản phẩm / dịch vụ

Phòng kinh doanh

 • Tạo hợp đồng cho khách hàng
 • Gia hạn hơp đồng / Tạo phụ lục hợp đồng
 • Cập nhât thông tin hợp đồng
 • Gửi phê duyệt hợp đồng
 • Tạo đơn hàng bán cho khách hàng
 • Cập nhật đơn hàng bán
 • Gửi phê duyệt đơn hàng
 • Tự động tạo phiếu xuất kho
 • Cập nhật thông tin sản phẩm dịch vụ
 • Cập nhật giá sản phẩm theo số lượng, theo đối tượng khách hàng
 • Cảnh báo công nợ khách hàng, cảnh báo tồn kho tối thiểu
 • Tạo hóa đơn giá trị gia tăng
 • Tìm kiếm thông tin, thống , báo cáo doanh số

Quản

 • Phê duyệt hợp đồng
 • Phê duyệt đơn hàng
 • Xem dashboard tổng hợp, báo cáo phân tích, thống doanh số
 • Theo dõi công nợ khách hàng
 • Tìm kiếm thông tin
Hỗ trợ thông minh, hiệu quả khi bán hàng
TNM Sales hỗ trợ các hoạt động bán hàng hiệu quả thông qua các dasboad, cảnh báo và nhắc lịch
 • Dashboard tổng hợp kết quả bán hàng (real-time)
 • Cảnh báo tồn kho tối thiểu
 • Cảnh báo ngưỡng công nợ cho phép của khách hàng
 • Nhắc gia hạn hợp đồng 
 • Nhắc thu hồi công nợ
 • Báo cáo phân tích doanh thu theo nhân viên, theo sản phẩm, theo nhóm khách hàng
Tích hợp linh hoạt

TNM Sales tích hợp dữ liệu với các phân hệ khác và các hệ thống bên ngoài giúp cho quy trình bán hàng thông suốt và thuận tiện

 • Kế thừa thông tin khách hàng từ CRM
 • Cung cấp nhu cầu mua hàng cho Mua hàng
 • Cảnh báo tồn kho, tự động tạo phiếu xuất kho
 • Tự động tạo hóa đơn, tích hợp hóa đơn điện tử
 • Tích hợp thanh toán
 • Tích hợp giao hàng
 • Tích hợp Website bán hàng
Quay số: 0889 889 788 hoặc email đến info@tringhiatech.vn
để được tư vấn và dùng thử miễn phí